XXIV Jesienny Wyścig Rowerowy

Piątek, 11 września 2015 12:33

Po rocznej przerwie, po raz 24 zorganizowany zostanie w Małem Cichem - Jesienny Wyścig Rowerowy. Organizatorzy zapraszają do startu w zawodach w niedzielę 4 października br.

Zawody organizuje Szkoła Podstawowa w Małem Cichem i Urząd Gminy Poronin. Biorą w nich udział uczniowie szkół podstawowych i młodsi niezrzeszeni w klubach kolarskich.

Zawodnicy startują indywidualnie w następujących grupach wiekowych:
Grupa I: rocznik 2011 i młodsi
Grupa II : rocznik 2009 – 2010
Grupa III: rocznik 2007 – 2008
Grupa IV: rocznik 2005 – 2006
Grupa V: rocznik 2003 – 2004

Każdy zawodnik zobowiązany jest do stawienia się do biura zawodów o godzinie 11.00. Zawodnicy, którzy nie spełnią tego warunku zostaną wykluczeni z wyścigu. Młodzi rowerzyści muszą mieć pisemną zgodę rodziców na udział w zawodach (najpóźniej trzeba ją przekazać organizatorom w dniu zawodów do godziny 11.00). Bezwzględnie wszyscy startujący muszą mieć kask ochronny.

Wyścig odbędzie się 4 października br. Zgłoszenia do udziału w zawodach składać można do dnia 28 września 2015 roku:
– osobiście: w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Małem Cichem codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1200
– telefonicznie: pod numerem telefonu: +48 182016392 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1200
– pocztą elektroniczną: na adres szkolaciche@op.pl – liczy się data nadania e-maila. Zgłoszenie wysłane pocztą elektroniczną jest ważne tylko po potwierdzeniu odbioru.
Wpisowe: 10 zł (najpóźniej w dniu zawodów do godziny 11.00).
Zawodnicy w poszczególnych grupach za miejsca od I do III otrzymują nagrody rzeczowe i dyplomy. Dyplomy pamiątkowe za udział otrzymują uczestnicy wyścigu do 6 miejsca. Dla każdego zawodnika przewidziany jest gorący poczęstunek.

Uczestnicy wyścigu będący uczniami szkół podstawowych z gminy Poronin dodatkowo są objęci regulaminem współzawodnictwa szkół Gminy Poronin.

Regulamin wyścigu oraz szczegóły dotyczące startu dostępne na stronie Urzędu Gminy Poronin - www.poronin.pl

s/ zdj. Michał Adamowski
komentarze
reklama