I Forum Rowerowe Doliny Popradu

Wtorek, 8 marca 2016 18:33

O bezpieczeństwie cyklistów na drogach, nowych szlakach rowerowych oraz imprezach planowanych w bieżącym roku dyskutowali miłośnicy dwóch kółek podczas spotkania w siedzibie Muzeum Państwa Muszyńskiego w Muszynie. W inaugurującym nowy cykl imprez I Forum Rowerowym Doliny Popradu uczestniczył Leszek Zegzda z zarządu województwa.

Z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny w kalendarzu wydarzeń pojawiło się przedsięwzięcie kierowane do miłośników dwóch kółek. Forum Rowerowe będzie szeroko rozumianym promotorem tej formy aktywnego wypoczynku, wskazującym na potrzeby w zakresie infrastruktury, inicjującym wydarzenia i podejmującym działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa rowerzystów.

Podczas inauguracyjnego spotkania wiele dyskutowano o budowie nowych tras rowerowych. - Program budowy ścieżek rowerowych w Małopolsce jest największym i niezwykle ambitnym przedsięwzięciem infrastrukturalnym w regionie, które niesamowicie wzbogaci ofertę turystyczną. Dolina Popradu i pogranicze polsko-słowackie są najpiękniejszymi terenami dla aktywnego wypoczynku – podkreślał Leszek Zegzda z zarządu województwa.

Koncepcję przebiegu szlaków rowerowych w Małopolsce przedstawił zastępca dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich Robert Górecki. Prelegent szczegółowo scharakteryzował południowy, 64-kilometrowy odcinek trasy EuroVelo 11, rozpoczynający się w Muszynie, biegnący na przemian po polskiej i słowackiej stronie granicy i prowadzący do Nowego Sącza. Jego realizatorem będzie samorząd Muszyny. Podczas lutowej sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego radni podjęli uchwałę o przekazaniu dotacji celowej wysokości 550 tys. zł na wsparcie przedsięwzięcia. - Przekazując realizację przedsięwzięcia do Muszyny mieliśmy przede wszystkim na uwadze determinację samorządu uzdrowiska, by ten projekt skutecznie przeprowadzić – argumentował Leszek Zegzda.

Przedstawiciel samorządu regionalnego odniósł się także do propozycji zorganizowania przez Małopolską Organizację Turystyczną zakończenia letniego sezonu rowerowego, w Muszynie (Zapopradzie) i Piwnicznej (Kąpielisko na Radwanowie). – To może być wydarzenia promujące budowę południowego odcinka EuroVelo 11, które po wpisaniu do projektu składanego do Programu Współpracy Transgranicznej, mogłoby być organizowane cyklicznie w najbliższych latach – zaznaczył.

Korzystając z obecności przedstawicieli policji organizatorzy Forum zaprezentowali „Mapę zagrożeń” rowerowych, czyli takich, w których przejazd danej trasy wymaga korzystania z drogi publicznej o dużym natężeniu ruchu, wskazując na odcinki: Leluchów – Folwark, Powroźnik – Krynica, Rytro – Stary Sącz, wjazdy do Nowego Sącza, przejazd przez Piwniczną. Cykliści rozmawiali też o imprezach rowerowych planowanych w 2016 roku. W kalendarzu obok wydarzeń o bogatej tradycji pojawiły się też nowe inicjatywy. W wykazie znalazły się: II Rajd rowerowy „Odkryj szlak”, 51 Raj Rowerowy o Puchar Ziemi Sądeckiej, V Kameralny Polsko-Słowacki Rajd Rowerowy „Pętla Popradu”, 20 Jesienny Rajd Rowerowy na Raty o Puchar Prezesa Komisji Turystyki Rowerowej, XVII Turystyczny Rowerowy Rajd Górski Pograniczem Polsko-Słowackim, I Żegiestowski Rajd Rowerowy oraz II Rajd Rowerowy Szlakiem Harasymowicza.

źródło: Agenda UMWM w Nowym Sączu

komentarze
reklama