Powstanie ścieżka rowerowa wokół Jeziora Czorsztyńskiego

Czwartek, 23 czerwca 2016 12:04

W Urzędzie Gminy w Maniowach odbyło się spotkanie konsultacyjne z przedsiębiorcami oraz przedstawicielami branży turystycznej z terenu Gminy Czorsztyn. Przedstawiono koncepcję budowy ścieżki rowerowo-pieszej oraz towarzyszącej jej infrastruktury oczekując opinii oraz uwag na temat projektu Planu Rozwoju Jeziora Czorsztyńskiego

Projekt budowy ścieżki pieszo-rowerowej, która zgodnie z opracowaną dokumentacją biegnąć będzie łącznie po trasie o długości 26 km, z czego 12 km po terenie Gminy Czorsztyn, jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców terenów wokół Jeziora Czorsztyńskiego. W ramach projektu planowane jest powstanie dwukierunkowej ścieżki, która zimą służyć będzie, jako trasa do narciarstwa biegowego. Szacunkowy budżet planowanego projektu to 25 mln zł.

Całość zaprojektowanej ścieżki biegnie łącznie po terenie trzech gmin: Czorsztyn, Nowy Targ oraz Łapsze Niżne. Projekt budowy ścieżki zakłada także infrastrukturę w postaci: mostków, kładek czy pomostów niskowodnych a także punkty widokowe. Powstająca ścieżka otwiera szerokie perspektywy nie tylko dla przyjeżdżających do Pienin turystów, ale także dla mieszkańców i przedsiębiorców zamieszkujących tereny wokół linii brzegowej jeziora.

W trakcie debaty uczestnicy spotkania zgłaszali swoje uwagi oraz przedstawiali propozycje dotyczące zagospodarowania terenów wokół zbiornika.

opr. Aneta Markus
komentarze
reklama