Nowe szlaki VeloLimanowski

Niedziela, 9 maja 2021 10:00

To dobra wiadomość dla wszystkich miłośników pieszych wędrówek czy rowerowych wycieczek. Właśnie zakończono realizację projektu związanego z rozbudową szlaków wielofunkcyjnych wokół Góry Mogielica oraz szlaków łącznikowych w gminach Limanowa, Słopnice, Kamienica i mieście Limanowa wraz z ich połączeniem z trasą główną VeloDunajec.

Na mieszkańców i turystów czeka kolejne 40 km dobrze przygotowanych i malowniczych tras pieszych, rowerowych, a także narciarskich. Zadanie zostało zrealizowane dzięki wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W symbolicznym zakończeniu projektu, które odbyło się w Pijalni Wód w Szczawie wzięli udział m.in.: marszałek Witold Kozłowski, poseł na Sejm RP Wiesław Janczyk oraz radny Grzegorz Biedroń.

Małopolska ma ambitny plan, by stworzyć ponad 1500 km tras rowerowych. VeloMałopolska w obecnym kształcie liczy ok. 1000 km, z czego blisko 600 km jest już przejezdne. W sumie na realizację tych zadań już wydaliśmy ok. 132 mln zł, nie licząc oczywiście środków, które są wydatkowane przez poszczególne samorządy. Aktualnie pracujemy nad koncepcją VeloMałopolska 2.0, która wytyczy nowe trasy w naszym regionie – mówi marszałek Witold Kozłowski.

Nowe trasy rowerowe i pisze szlaki to łącznie aż 24,55 km. Kolejne 16,33 km stanowią odnowione istniejących szlaki, które zostały dokładnie oznakowane.

W ramach projektu powstały miejsca postojowe, zaplecza informacyjno-sanitarne oraz parkingi w gminach Słopnice, Kamienica, Limanowa oraz w mieście Limanowa. Na ich terenie wybudowano altany/wiaty, zamontowano stanowiska dla rowerów, kosze na śmieci i tablice informacyjne.

Ogromnie cieszy fakt, że na terenie Beskidu Wyspowego powstały kolejne odcinki widokowych szlaków, z którym będą mogli korzystać mieszkańcy regionu, a także odwiedzający nas turyści. To właśnie tu całe rodziny będą spacerować, podziwiać piękne panoramy i cieszyć się aktywnością na świeżym powietrzu. Miłośnicy dwóch kółek znajdą tu dobrze oznakowane trasy o różnych dystansach i stopniach trudności, a za kilka miesięcy amatorzy zimowych sportów będą mogli na nartach biegowych przemierzać wytyczone i starannie utrzymane trasy. Nie pozostaje mi nic innego jak tylko zaprosić wszystkich na odpoczynek właśnie tutaj w to malownicze i wyjątkowe miejsce - dodaje marszałek Witold Kozłowski.

Dodatkowo zakupiono 25 audio przewodników do istniejących wypożyczalni na trasach wokół Góry Mogielica. Natomiast aby monitorować ruch turystycznych na powstałych trasach zamontowano 4 pętle do pomiaru ruchu turystycznego w miejscowościach Kamienica, Szczawa, Stara Wieś oraz Słopnice.

- Konsekwentnie od lat rozwijamy infrastrukturę turystyczną w powiecie limanowskim, najpierw tworząc wspólnie z samorządami Gmin Kamienica, Słopnice, Dobra trasy wokół Góry Mogielica, a w tym projekcie oddajemy dla turystów kolejne 40 km szlaków rowerowych i pieszych. Kampania reklamowa to pomysł, aby dotrzeć do większej grupy odbiorców. Zaprezentować naszą ofertę przed sezonem wakacyjnym turystom z większych aglomeracji – informuje Starosta Limanowski Mieczysław Uryga.

Promocja projektu odbywa się za pośrednictwem materiałów promocyjnych, map turystycznych ze szlakami rowerowymi i pieszymi oraz przewodników turystycznych w nakładzie po 5 tys. sztuk. W kwietniu w Krakowie oraz Warszawie trwała kampania na citylightach promująca nowopowstałe trasy turystyczne.

Całość projektu opiewa na kwotę ponad 8 mln zł, z czego blisko 3,5 mln zł stanowią środki pochodzące z Funduszy Europejskich, a konkretnie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Więcej na temat Velo Limanowski na www.velolimanowski.pl

źródło: Biuro Prasowe UMWM/MG

Więcej na temat
komentarze
reklama