13 ofert na kładkę w Modlnicy

Środa, 9 sierpnia 2023 16:00

Otworzono oferty na budowę kładki pieszo-rowerowej koło węzła Modlnica. Komisja rozpoczyna ich sprawdzanie. Kładka pozwoli pieszym i rowerzystom na bezpieczne poruszanie się pomiędzy ul. Wiązową i Św. Wojciecha w Modlnicy.

Ofertę na budowę kładki pieszo-rowerowej złożyło 13 firm:
Budownictwo Mosty Drogi BMD, wartość oferty 8 473 703,17 zł;
DROMOSTTOR POLSKA, 8 717 329,90 zł;
Himmel i Papesch Opole, 6 681 860,89 zł;
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne "IMB-Podbeskidzie", 8 000 588,47 zł;
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych KBI, 6 320 216,11 zł;
PBK MOSTKOL, 9 721 516,12 zł;
Mostostal Kielce, 8 105 261,27 zł;
Nowak-Mosty, 5 898 052,67 zł;
Primost Południe, 8 165 916,91 zł;
„REMOST” Budowa i Remonty Mostów, Projekty, Ekspertyzy, 6 455 248,52 zł;
SARINŻ, 8 610 000,15 zł;
SKANSKA, 6 634 330,91 zł;
STRABAG, 7 379 390,55 zł.


Na tę inwestycj GDDKiA przewidziało 7 272 936,25 zł.

Ze względu na pytania zainteresowanych wykonawców przesunięto termin składania ofert z 28 lipca na 9 sierpnia. Pytania dotyczyły przede wszystkim kwestii związanych z rozwiązaniami dotyczącymi sieci energetycznej i teletechnicznej.

Zmiana DK94 w S52
Mieszkańcy gminy Wielka Wieś przechodzący między ul. Wiązową i Św. Wojciecha w Modlnicy korzystają dziś z dwóch przejść dla pieszych, umieszczonych na zjazdach łączących ul. Częstochowską z północną obwodnicą Krakowa. Funkcjonujący obecnie fragment obwodnicy między węzłami Modlnica i Modlniczka to droga krajowa nr 94. W przyszłości ta trasa stanie się częścią S52.  
W 2024 roku oddana zostanie północna obwodnica Krakowa, która będzie drogą ekspresową. S52 będzie się łączyła z ul. Częstochowską właśnie na węźle Modlnica. Na nowych łącznicach drogi ekspresowej, zgodnie z przepisami, nie będą mogli już poruszać się piesi. Dlatego też chcąc zachować możliwość przejścia pieszych i przejazdu rowerzystów postanowiono zbudować w okolicy węzła kładkę. 

Bezpieczna infrastruktura dla mieszkańców gminy Wielka Wieś
Kładka będzie miała 70 m długości i 4 m szerokości. Zostanie zbudowana ok. 400 m na zachód od ul. Częstochowskiej (DK94). Wykonawca na jej wybudowanie będzie miał dziewięć miesięcy od podpisania umowy. Budowa kładki zostanie sfinansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego.

źródło: GDDKiA

komentarze
reklama